St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Werkgroepen > Catechese

Catechese

Het profiel catechese heeft als doel het afstemmen van alle catechese-activiteiten (uitdragen van de boodschap uit de H. Schrift). Catechese is groeien en volwassen worden in het geloof. De profieldrager is het eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van het catechesebeleid in de parochie en het parochieverband. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereiding op de doop, eerste H. Communie, het H. Vormsel of het huwelijk, maar ook het jeugdpastoraat (met o.a. de maatschappelijke stage0 en volwassen catechese zoals de groep “Geloven Nu” .

Werkgroep Eerste Heilige Communie
De werkgroep Eerste Heilige Communie (EHC) initïeert de voorbereidingen voor de  EHCviering. Zij stuurt de werkgroepjes aan welke bestaan uit ouders van de communicantjes. De werkgroepjes voeren die activiteiten uit die nodig zijn om de EHCviering tot stand te brengen. Samen met de leerkracht van groep 4 wordt op de St. Cyriacusschool het project “Kom maar in de kring” behandeld. De werkgroep EHC coördineert bovenstaande activiteiten. Tevens ziet zij erop toe dat de liturgie volgens de richtlijnen van het Bisdom Utrecht wordt samengesteld.

Werkgroep Heilig Vormsel
Eens in de twee jaar worden er in onze parochie jongeren gevormd. In nauwe samenwerking met de St. Cyriacusschool bereidt de werkgroep deze jongeren voor op dit gebeuren. Zij doen dit d.m.v. het project “Speurtocht naar de Geest”.  Aan het eind van de voorbereiding maken de kinderen samen met hun ouders/verzorgers een bewuste keuze om zich al dan niet te laten vormen.

Geloven Nu
Geloven Nu is een samenkomst van 6 tot 8 mensen die 8 of meer avonden bij elkaar komen om aan de hand van een evangelielezing, positieve en negatieve ervaringen te delen met elkaar. Het zijn dus geen discussieavonden maar eerder avonden waar we als mensen in vertrouwelijke sfeer naar elkaar toe groeien om van elkaar te leren en elkaar te begrijpen in ons geloof of juist ons ongeloof. Het zijn altijd heel gezellige avonden en worden gehouden in huiselijke sfeer bij iemand thuis. Een ieder die interesse heeft kan zich opgeven bij: Silvo Broeks  (0529)401400.