St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Werkgroepen > Beheer

Beheer
Onder beheer valt onder andere de werkgroep die zorg draagt voor het onderhoud van het kerkhof en de pastorietuin. Daarnaast vallen de parochiegebouwen onder beheer.

Onderhoud kerkhof
Verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkhof en de pastorietuin zijn een groep vrijwilligers onder leiding van Herman Veneboer en Hein Hulsman. In groepen van twee personen wordt er wekelijks het noodzakelijke onderhoud nagelopen. Momenteel wordt er nog gezocht naar één of twee personen voor het onderhoud van de pastorietuin. Belangstellenden kunnen zich bij bovengenoemde personen vervoegen of contact opnemen met beheer via de webpagina Contact.

Parochiehuis
Het parochiehuis (Kerkstraat 13) ligt tegenover kerk en pastorie (naast de St. Cyriacusschool).

Voormalige Pastorie
De voormalige pastorie bevindt zich naast de kerk en aula. Hier is onder andere het locatiesecretariaat en de vergaderkamer voor locatieraad en pastoraatsgroep aanwezig. Ook de Dorpshuiskamer is in de voormalige pastorie gevestigd. De contactgegevens zijn te vinden op de webpagina Contact.

Aula
Naast de kerk is de aula gelegen. Naast de functie van aula wordt dit gebouw ook gebruikt voor door de weekse vieringen.