St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Tarieven

Sinds maart 2015 zijn de tarieven van de Geloofsgemeenschap in Hoonhorst niet meer gewijzigd. De locatieraad heeft besloten de tarieven per 1 maart 2018 aan te passen om enigszins in de pas te blijven lopen met de tarieven in de omliggende Geloofsgemeenschappen. Hieronder staan de huidige tarieven vermeld met daarnaast de tarieven die per 1 maart 2018 gaan gelden.

  Huidig tarief Tarief per
01-03-2018
Huwelijksviering € 300,- € 330,-
Huwelijksviering bij geen deelname aan parochiefonds € 425,- € 470,-
Jubileumviering (aparte viering) € 245,- € 270,
Jubileumviering (tijdens normale viering) €   95,- € 105,-
Misintentie €     8,- €     8,-
Avondwake en uitvaart en begrafenis/crematie € 425,- € 470,-
Alleen een avondwake € 185,- € 205,-
Alleen een uitvaartviering begrafenis/crematie € 245,- € 270,-
Kosten voor gebruik Aula, per dag €   40,- €   50,-
Grafrecht voor een enkel graf (20 jaar) € 400,- € 440,-
Onderhoud kerkhof (20 jaar) € 330,- € 365,-
Grafrecht voor kindergraf t/m 12 jaar (20 jaar) € 185,- € 205,-
Onderhoud kerkhof voor kindergraf (20 jaar) € 125,- € 140,-
Urnengraf, incl. onderhoud kerkhof (20 jaar) € 485,- € 535,-
Verlenging grafrecht met 10 jaar € 245,- € 270,-
Verlenging onderhoud kerkhof met 10 jaar € 185,- € 205,-
Verlenging grafrecht kindergraf met 10 jaar € 125,- € 140,-
Verlenging onderhoud kerkhof kindergraf met 10 jaar €   65,- €   75,-

Vanaf 1 maart 2018 worden bij de kosten voor de begrafenis of urnengraf de ruimingskosten à €100,- in rekening gebracht. Voor de huidige graven geldt: bij beëindiging van de grafrechten wordt €100,- berekend als kosten voor het ruimen van het graf.
De volgende kosten worden door de beheerder kerkhof berekend:

Graf delven en sluiten € 425,- € 470,-
Grafsteen afhalen € 155,- € 175,-
Urn plaatsen en begeleiding, incl. plastic kelder € 400,- € 440,-
Kosten voor opgraven en herbegraven in hetzelfde graf   € 100,-
Kosten voor opgraven en herbegraven op een andere begraafplaats   € 300,-