St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Tarieven

Sinds maart 2015 zijn de tarieven van de Geloofsgemeenschap in Hoonhorst niet meer gewijzigd. De gaan de tarieven per 1 maart 2018 aanpassen om enigszins in de pas te blijven lopen met de tarieven in de omliggende Geloofsgemeenschappen. Hieronder staan de huidige tarieven vermeld met daarnaast de tarieven die per 1 maart 2018 gaan gelden.

Huidig tarief Tarief per
01-03-2018
Huwelijksviering € 300,- € 330,-
Huwelijksviering bij geen deelname aan parochiefonds € 425,- € 470,-
Jubileumviering (aparte viering) € 245,- € 270,
Jubileumviering (tijdens normale viering) €   95,- € 105,-
Misintentie €     8,- €     8,-
Avondwake en uitvaart en begrafenis/crematie € 425,- € 470,-
Alleen een avondwake € 185,- € 205,-
Alleen een uitvaartviering begrafenis/crematie € 245,- € 270,-
Kosten voor gebruik Aula, per dag €   40,- €   50,-
Grafrecht voor een enkel graf (20 jaar) € 400,- € 440,-
Onderhoud kerkhof (20 jaar) € 330,- € 365,-
Grafrecht voor kindergraf t/m 12 jaar (20 jaar) € 185,- € 205,-
Onderhoud kerkhof voor kindergraf (20 jaar) € 125,- € 140,-
Urnengraf, incl. onderhoud kerkhof (20 jaar) € 485,- € 535,-
Verlenging grafrecht met 10 jaar € 245,- € 270,-
Verlenging onderhoud kerkhof met 10 jaar € 185,- € 205,-
Verlenging grafrecht kindergraf met 10 jaar € 125,- € 140,-
Verlenging onderhoud kerkhof kindergraf met 10 jaar €   65,- €   75,-

Vanaf 1 maart 2018 worden bij de kosten voor de begrafenis of urnengraf de ruimingskosten à €100,- in rekening gebracht. Voor de huidige graven geldt: bij beëindiging van de grafrechten wordt €100,- berekend als kosten voor het ruimen van het graf.
De volgende kosten worden door de beheerder kerkhof berekend:

Graf delven en sluiten € 425,- € 470,-
Grafsteen afhalen € 155,- € 175,-
Urn plaatsen en begeleiding, incl. plastic kelder € 400,- € 440,-
Kosten voor opgraven en herbegraven in hetzelfde graf € 100,-
Kosten voor opgraven en herbegraven op een andere begraafplaats € 300,-