St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Blog > Parochieavond 13 maart 2018

Parochieavond 13 maart 2018

De parochieavond 2018 wordt gehouden op dinsdagavond 13 maart 2018 in het parochiecentrum. Aanvang 19.30 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
Tijdens deze avond zullen locatieraad en pastoraatsgroep een toelichting geven op actuele zaken binnen onze geloofsgemeenschap en onze Emmanuelparochie. Aan de orde komen onder andere:

  • Toekomst Geloofsgemeenschap Hoonhorst
  • Ontwikkelingen rondom Perceel Achter de Molen en Pastorietuin
  • “De spelende kerk”

De officiële uitnodiging voor de parochieavond ontvangt u binnenkort in uw brievenbus.