St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Organisatie > Pastorale team

Pastorale team

Het pastorale team heeft tot taak pastoraal leiding te geven aan de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van het parochieverband,  leiding te geven aan de uitvoering van het pastorale werk, aan het uitzetten van een pastoraal inhoudelijke koers en er op toe te zien dat de gemeenschappen inhoudelijk op koers blijven. Dit leidinggeven dient vooral te worden verstaan als een participatief leiderschap aangezien ook veel (toegeruste) vrijwilligers er actief aan bijdragen.

Het pastorale team wordt bijgestaan door enkele priesters die met emeritaat zijn. Zij maken geen deel uit van het pastorale team en nemen dus niet deel aan de vorming van het pastorale beleid.

In opdracht van de bisschop zal het team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geheel van het pastoraat gaan dragen en daarbinnen zal een van de teamleden eerstverantwoordelijke worden voor een van de pastorale werkvelden.

Voor de basispastorale taken in onze gemeenschap is een  pastor/pastoraal werker aanspreekpunt met vragen die er op pastoraal gebied leven. Hij/zij isaanspreekbaar en zal  – indien nodig – beschikbaar zijn wanneer er iets aandient. Dit betreft bezoekwerk, uitvaarten, schoolbezoek, oecumene, voorbereiding Eerste Heilige Communie en andere basispastorale taken die zich in de praktijk voordoen. Uitvaarten zullen worden verzorgd door een van de twee contactpastores of door de uitgeleidegroep. Dit gebeurt in nauwe afstemming met elkaar.  Daarnaast zullen de pastores hun profiel behartigen voor het gehele parochieverband en uiteraard zijn de priesters van het team voor de sacramenten eveneens beschikbaar voor het gehele parochieverband.

Het pastorale team – met de pastorale werkvelden – is als volgt samengesteld:

  • Pastoor – H. Hermens – teamleider – contactpastor voor Hoonhorst – profiel liturgie
  • Pastoraal werker G.J. Noordink -profiel gemeenschapsopbouw
  • Pastor A.H.M. Wenker – draagt mede profiel liturgie
  • Pastoraal werker drs J.G. Butti – profiel catechese
  • Pastoraal werkster R. Mulder-Borg profiel catechese

De contactgegevens zijn te vinden op webpagina Contact.