St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Organisatie > Pastoraatsgroep

Pastoraatsgroep

foto-kerk-02De pastoraatsgroep heeft in het kader van missionair pastoraat een centrale rol. Ze is het aanspreekpunt in onze gemeenschap, verzorgt de coördinatie van het plaatselijke pastoraat en geeft, als intermediair tussen de verschillende werkgroepen, uitvoering aan vernieuwende initiatieven aangedragen door het pastorale team. Zij verzorgt ook de feed back vanuit de parochie naar het team toe. Eindverantwoordelijkheid voor pastorale beleid ligt bij het team, uitvoering en coördinatie bij de pastoraatsgroep.

Het pastoraat is onderverdeeld in de vier pastorale werkvelden. Iedere profieldrager staat in nauw contact met de profielhouder vanuit het pastorale team.

In onze gemeenschap is de pastoraatsgroep als volgt samengesteld:

  • Marja Rienties – profieldrager liturgie
  • Herman Lankhorst – profieldrager diaconie
  • Gerard Boekel – profieldrager gemeenschapsopbouw
  • Vacant – profieldrager catechese

De contactgegevens van de leden van de pastoraatsgroep zijn te vinden op de webpagina Contact.