St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Blog > Nieuwjaarsgroet Pastoraal team

Nieuwjaarsgroet Pastoraal team

De apostel Johannes schrijft in de proloog van zijn evangelie dat het Woord is vlees geworden. God die als mens wordt geboren, om u en mij bij de hand te pakken en weg te leiden uit een wereld die donker is en kil. Om samen met Hem een leven mogelijk te maken dat betekenis heeft en vol is van licht, liefde en saamhorigheid.

Want God wil niet een God ver weg, maar een God dichtbij zijn. Daarom noemde de profeet Jesaja hem zo lang geleden al reeds de ‘Emmanuel’, de ‘God-met-ons’. Het is tevens de naam die wij als parochie mogen dragen, als getuigenis naar onszelf en de wereld om ons heen, dat God bij Zijn mensen, zijn volk, wil zijn.

Daarom komt Hij in deze wereld waarin wij leven, om de donkere nacht te veranderen in een eeuwigdurende dag van licht. Want Hij is de zon die opkomt in het hart van ieder van ons en hierin nimmer ondergaat.

Het pastoraal team van de Emmanuelparochie wenst u allen een gezegend 2018