St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Historie > Heilige Cyriacus

Cyriacus

foto-kerk-03Cyriacus (†ca 309) is een heilige in de Rooms-katholieke kerk, Orthodoxe Kerk en de Oriëntaals-orthodoxe Kerken. De Heilige Cyriacus wordt aangeroepen tegen bekoringen op het sterfbed. Ook is hij schutspatroon tegen slecht weer en – meer in het algemeen – van de winter. Hij behoort tot de Veertien heilige helpers, een groep heiligen die door katholieken collectief wordt aangeroepen.

Over zijn leven is bijzonder weinig bekend. Het meeste is via legenden overgeleverd. Bekend is dat Cyriacus in 309 door Paus Marcellinus tot diaken gewijd is. De diaken was de bijzonder zorg voor de zieken en zwakkeren in de samenleving toevertrouwd. Ook was hij verantwoordelijk voor de schriftlezing en de collecte tijdens de mis. Bekend is ook dat zijn lichaam na zijn dood overgebracht werd naar Lorsch. In 847 werd zijn lichaam overgebracht naar Worms. Verschillende onderdelen van zijn lichaam werden als relikwieën verdeeld.

Volgens de legende zou Cyriacus de dochter van keizer Diocletianus hebben bevrijd van bezetenheid door de duivel. Als dank zou hij van de keizer een huis gekregen hebben, waarbij hij een kapel zou hebben ingericht. Tijdens de christenvervolgingen van keizer Maxentius zou hij gearresteerd zijn, om vervolgens de marteldood te sterven. Over de gehele wereld zijn kerken naar hem vernoemd. Ook werd een orkaan, de Sint-Cyriacus-orkaan, die in 1899 over Puerto Rico raasde naar hem genoemd.

In Nederland is er een Cyriacuskerk in Hoonhorst en in Dalfsen en de koepelkerk van Hoorn (Noord-Holland) is aan hem en de Heilige Franciscus gewijd. In Vlaanderen draagt het kerkje van Budingen in de gemeente Zoutleeuw zijn naam en er is in Luik een Cyriacusparochie. In de Rooms-katholieke kerk is zijn naamdag 8 augustus. Veroorzaakt door de toenemende securalisatie neemt sinds een paar jaar het aantal zelfstandige katholieke parochies en kerkgebouwen sterk af. Verdere reorganisaties zijn bezig. Volgens deze zal het aantal katholieke parochies in het aartsbisdom Utrecht moeten worden teruggebracht van 316 naar 45.

(bron: Wikipedia)