St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Blog > “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”

Op 28 februari 2018 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” een middag met als thema: Moderne Devotie. We hebben Mink de Vries uit Zwolle bereid gevonden ons hier meer over te vertellen. Mink de Vries is de spin in het web achter de beweging van de Moderne Devotie in de huidige tijd.

Wat is Moderne Devotie?
Aan het eind van de Middeleeuwen was de macht van de kerk dermate groot, dat het niet anders kon, of er kwam een tegenbeweging. Deze beweging wordt de Moderne Devotie genoemd. Geert Groote en Thomas a Kempis waren beide grote voortrekkers. De nieuwe gedachte was, dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun denken en daden. Dit uitte zich in het dagelijkse leven o.a. in meer saamhorigheid, meer zorg hebben voor elkaar, meer gemeenschapszin.

In de huidige tijd lijkt dit alles soms nagenoeg verdwenen. Mink pleit ervoor om deze waarden van de Moderne Devotie weer in ere te herstellen. Het leuke is, dat wij, in onze Sallandse cultuur veel van deze waarden zullen herkennen! Mink is een zeer inspirerend verteller, en tevens neemt hij ons aan de hand van beelden mee in de geschiedenis en de glorietijd  van het kloosterleven in de regio.

We organiseren deze middag op:
Woensdag 28 februari om 13.30 uur in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap Hart van Jezus, Posthoornweg 6 in Lemelerveld.

Agenda:
13.30 uur, ontvangst met koffie/thee.
14.00 uur, welkom door de voorzitster mevr. Rosendaal-Kroes.
Korte bezinning: Marga klein Overmeen.
Mink de Vries: Post Moderne Devotie.
Beelden over kloosters in de regio.
Pauze met koffie/thee.
Mogelijkheid tot vragen.
Mededelingen.

We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten. De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift.

Graag tot ziens op 28 februari,
Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”