St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Contact

Contact

Namens het pastorale team : Contactpastores voor de geloofsgemeenschap Hoonhorst: Pastoor H. Hermens; hermensh@hotmail.com . Voor pastorale zorg is hij de eerste contactpersoon voor onze gemeenschap. Het telefoonnummer staat vermeld in het dorpsblad.

Beheer:

Bestuurlijke zaken: Jeroen Meijerink (voorzitter) tel. (0529)402373; meijerij@xs4all.nl
Secretariële zaken: Ankie van Leeuwen; ankievvwijthmen@kpnmail.nl
Penningmeester:  John Blankvoort, jkblankvoort@hetnet.nl
Algemene zaken: Angela Diepman, tel. (0529) 460010; maatpad@hetnet.nl

Pastoraatsgroep:
Voor pastorale zaken is het aanspreekpunt in de parochie de pastoraatsgroep:
Liturgie: Marja Rienties, tel. (0529)401686; marjarienties@gmail.com
Diaconie: Herman Lankhorst, tel. (0529)431637; h.lankhorst2@kpnmail.nl
Gemeenschapsopbouw: Gerard Boekel, gpboekel@kpnmail.nl


Locatiesecretariaat Hoonhorst
, bezoekadres Kerkstraat 16 (postcode 7722 LR), op vrijdagochtend geopend tussen 10.00 uur en 11.30 uur: tel. (0529)401223; rkkerkhoonhorst@gmail.com

Bankrekeningnummer van Parochiefonds Hoonhorst:       NL77RABO 0312 8258 03
Bankrekeningnummer voor betaling misintenties:               NL55RABO 0312 8258 11
Bankrekeningnummer P.C.I. Caritas Emmanuelparochie:   NL35RABO 0161 7062 82


Regiowacht
Voor noodgevallen kunt u – indien het pastorale team niet bereikbaar is -van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de ‘regio-wacht’, tel. (06)50412238

Aanmeldingen dopelingen:
Ria Nagel-Habers, tel. (0529)471635 of Yvonne Kijk in de Vegte – Kappers, tel. (0529)435360

Ziekenbezoekgroep
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de ziekenbezoekgroep van onze parochie. Haar telefoonnummer is (0529)401828.

Misintenties
Iedereen die misintenties wil opgeven kan dit doen bij het locatiesecretariaat. Betaling via bankrekeningnr.  NL 55RABO0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus te Hoonhorst. Bijdrage: misintenties €8.-

Kopy  kerkelijk nieuws voor dorpsblad
Locatiesecretariaat hoonhorst, bezoekadres Kerkstraat 16, postcode 7722 LR, tel. (0529)401223, rkkerkhoonhorst@gmail.com (Aanleveren berichten graag uiterlijk vrijdag voor de uiterste kopydatum!)

Kopy website
 Locatiesecretariaat tel. (0529)401223; rkkerkhoonhorst@gmail.com  of Gerard Boekel gpboekel@xs4all.nl

Algemeen website
 Gerard Boekel, gpboekel@kpnmail.nl