St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home

Welkom op de site van de R.K. geloofsgemeenschap van de H. Cyriacus

foto-kerk-05Op deze site kunt u informatie vinden over datgene wat er in onze parochie gebeurt en wie daar zorg voor dragen. Tevens kunt u lezen over haar geschiedenis. De oorsprong en de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap is Jezus Christus, onze Heer. Zijn Geest brengt ons bijeen en spoort ons aan te leven in dienst aan God en aan elkaar.

God willen wij dienen door de liturgie, door de catechese en door de liefde en de zorg voor onze medemens. Velen dragen bij aan de verdieping van ons geloof en aan de opbouw van onze parochie door gebed , zang en inzet. Geïnspireerd door hun geloof zijn velen ook betrokken bij mensen die hulp en aandacht nodig hebben, dichtbij en ver weg.

Onze geloofsgemeenschap vormt met 10 andere geloofsgemeenschappen de Emmanuelparochie in Noord-Oost Salland.
Zij behoort tot het Aartsbisdom Utrecht.

Wij hopen dat wij als parochie voor elkaar – en samen voor anderen – een steun en een stimulans mogen zijn, in het vertrouwen dat God ons nabij is. Wij spreken tevens de wens uit, dat u met ons er toe wilt bijdragen dat onze geloofsgemeenschap zo levendig blijft als zij nu is.